+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

Spoločnosť myoskeletálnej medicíny

je odborná spoločnosť pre špecialistov zaoberajúcich  sa pohybovým aparátom lekárov FBLR, ortopédov, neurológov, reumatológov, telovýchovných lekárov, traumatológov , pediatrov a fyzioterapeutov. Sme tu pre všetkých špecialistov, ktorí si chcú zvyšovať odbornú úroveň jednak v diagnostike ale aj v terapii funkčných porúch pohybového aparátu.

 

Naša spoločnosť chce byť nie konkurentom ale hlavne partnerom ostatných odborných spoločností a organizácií s podobným zameraním. Uvítame každého kto by chcel prispieť a pomôcť nám v našej činnosti.

 

Kontaktná adresa je biothermsk@gmail.com

sls
fimm
cls
ssast
inter