+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

História

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny bola založená a prijatá za riadneho člena Slovenskej lekárskej spoločnosti dňa 30.6.1993.

Počiatky spoločnosti však sú v 70 rokoch minulého storočia v bývalom Československu a sú úzko späté s osobnosťou prof. Karla Lewita.V Prahe vznikla okolo roku 1964 škola, ktorej sa dostalo medzinárodného uznania a dodnes je označovaná ako „ Pražská škola „. Išlo o spoluprácu vynikajúcich lekárov, predovšetkým neurológov, žiakov prof.Hennera, ktorí sa zapísali do dejín medicíny: profesori O. Starý, K. Lewit, V. Janda , J.Jirout, V.Vojta a F Véle.  Razili heslo, že úlohou úspešnej terapie je najprv poznať klinický zdroj bolesti a reflexné zmeny, nielen na segmentálnej, ale aj supra- segmentálnej a centrálnej úrovni. Kľúčom k riešeniu je pochopenie funkcie a jej poruchy, ktorú vyšetrujeme od periférie až po centrálnu úroveň.

 

V r.1965 pod vedením prof.K.Lewita sa v Prahe uskutočnil prvý kurz manipulačnej liečby a funkčnej diagnostiky na Inštitúte pre ďaľšie vzdelávanie lekárov . V ňom boli vyškolení aj prví lekári zo Slovenska MUDr. Jitka Ďurianová a MUDr. Dušan Kostka. Následne začiatkom 70 rokov sa uskutočňuje pod vedením prof.K.Lewita a MUDr.J.Ďurianovej a MUDr.J.Laláka výchova a doškolovanie lekárov v manuálnej medicíne. Medzi prvými absolventami boli takí vynikajúci odborníci ako MUDr. Ľ. Zbojan, MUDr. J. Palmaj, MUDr. E. Thur zová a MUDr. I. Buran. Bola založená odborná sekcia manuálnej medicíny  v spoločnosti fyziatrie , balneológie a liečebnej rehabilitácie

 Zlom nastáva na Slovensku v r.1990 . Na Katedre FBLR Inštitútu pre ďaľšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave pod vedením MUDr.Viery Agnerovej sa do r.1992 vyškolilo v problematike manuálnej medicíny 120 lekárov . Tieto kurzy ako aj inštruktorský kurz pre 20 lekárov boli zastrešené  prof.K.Lewitom. Od r.1992 do r.2002 boli vyškolení ďalší lekári z rôznych odborov- ortopédi, neurológovia, reumatológovia, telovýchovní lekári v počte 240 už spoločnosťou BIOTHERM . Tieto boli zabezpečené špičkovými odborníkmi: Prof.K.Lewitom, prof.V.Jandom, Doc.F.Vélem, MUDr.J.Ďurianovou, MUDr.Ľ.Zbojanom, MUDr.I.Buranom ako aj MUDr.V.Agnerovou.

 

Manuálna medicína prestala byť doménou odboru fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

 

V r.1995 sa Spoločnosť stala členom medzinárodnej odbornej spoločnosti FIMM / Fédération Internationale de Médicine Manuale/, ktorá v súčasnosti združuje 20 štátov sveta a v ktorej má svoje nezastupiteľné miesto.

 

 MUDr. Viera Agnerová

 Predsedníčka Slovenskej spoločnosti myoskeletálnej medicíny

sls
fimm
cls
ssast
inter