+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

Pokyny k voľbám a zoznam členov SSMM

Pokyny k voľbám - stiahnuť

Zoznam členov SSMM - stiahnuť

sls
fimm
cls
ssast
inter