+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

Výbor

MUDr. Viera Agnerová - prezidentka

MUDr .Eva Dúbravová  - vedecký sekretár

MUDr. Miroslav Kozár -  viceprezident

MUDr. Blažena Brozmanová -  člen výboru

MUDr. Adriana Babičová -  člen výboru

MUDr. Zuzana Varínska Reiner -  člen výboru

MUDr. Roman Jančovič -  člen výboru

 

sls
fimm
cls
ssast
inter