+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

Vzdelávacie a školiacie akcie

Vážení kolegovia!

Dovoľte nám ponúknuť Vám odborné kurzy našej odbornej spoločnosti:

 

Kurz: Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch LS chrbtice a panvy

(kurz je rozdelený na 2 časti: prvý kurz a druhý - pokračovací kurz, pričom tieto na seba nadväzujú a nie je možné absolvovať ich jednotlivo) 

 

Hlavná téma: Koncepcia funkčných porúch LS chrbtice a panvy s dôrazom na bolesť a funkčnú patológiu pohybovej sústavy, mobilizačné a manipulačné techniky na LS chrbtici a panve, funkčná RTG diagnostika LS chrbtice a panvy  

Kurz je určený pre lekárov, ktorí sa zaujímajú o funkčný prístup k pacientovi s vertebrogénnym ochorením  (FBLR, ortopédia, traumatológia, neurológia, reumatológia, telovýchovné lekárstvo, dorastové lekárstvo, pediatria, všeobecné lekárstvo).   

 

Dátum konania: prvý kurz 27. - 29.9.2019, druhý/pokračovací/ kurz 18. - 20.10.2019 (v piatok  13.00 - 18.00, sobota 8.00- 18.00, nedeľa 8.00-13.00). 

Miesto konania: Bratislava. 

Organizátor podujatia: Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny. Odborný garant : MUDr. Viera Agnerová

Počet účastníkov 18.

 

Prihlasovanie: elektronicky - mailom: biothermsk@gmail.com,  písomne: MUDr. Viera Agnerová, Grosslingova 63, 811 09 do 31.7.2019. V prihláške uveďte svoje meno, priezvisko, titul, kontaktnú adresu, číslo telefónu, mailovú kontaktnú adresu. Program a ostatné podrobnejšie informácie budú zaslané účastníkom kurzu v priebehu augusta.

Cena kurzu: prvý a druhý /pokračovací kurz - á 250 € - spolu 500 €. Potrebné uhradiť do 31.7.2019, v cene je zahrnuté občestvenie počas kurzu.

Bankové spojenie na úhradu poplatku:  Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, VÚB, a.s. Bratislava: IBAN: SK 36 0200 0000 0000 0453 2012, Swift code SUBA SKBX, variabilné symboly: 191008068 prvý kurz (250 €), 191009068 druhý kurz (250 €). 

Účastníci kurzu dostanú na záver certifikát s 36 kreditmi.

 

 

 

Napíšte nám:

 
Zadajte Vaše meno:
Zadajte Vašu e-mailovú adresu:
Predmet správy:
Zadajte Vašu správu:
  Odoslať kópiu správy na Vašu adresu
Kontrolná otázka:
Hlavné mesto Slovenskej republiky?
(Bratislava)
 
sls
fimm
cls
ssast
inter