+421 911 932 273

Slovenská spoločnosť myoskeletálnej medicíny

OZ SLS

shaddow_top
shaddow_down

Hlavnou úlohou spoločnosti je
rozvoj manuálnej medicíny

Vzdelávacie a školiacie akcie

Vážení kolegovia vzhľadom na situáciu s Covidom- omikron sme boli nútení odložiť začiatok kurzu o 2-3 mesiace. O presnom termíne vás budeme včas informovať.

Keďže sú ešte voľné miesta môžete sa aj naďalej prihlasovať.

Za pochopenie ďakujeme.

výbor SSMM

 

Vážení a milí kolegovia

 

Dúfam, že sa nám v roku 2022 podarí zrealizovať základný kurz myoskeletálnej medicíny víkendovou formou v kľudnom prostredí NURCH v Piešťanoch.

 

KURZ  MYOSKELETÁLNEJ  MEDICÍNY pre lekárov

/ Program prof. LEWITA /

 

Garant kurzu           MUDr. VIERA  AGNEROVÁ

                                Učiteľ myoskeletálnej medicíny podľa zásad Pražskej školy prof. Lewita

 

Miesto konania        NURCH  Piešťany

 

Termín konania       6 predĺžených víkendov    od 27.1.2022 do 4.12.2022

Presné termíny budeme špecifikovať vždy na záver jednej časti

 

Kurz je ukončený záverečnou skúškou a vydaním Osvedčenia Slovenskej spoločnosti myoskeletálnej medicíny SLS

oprávňujúcim k vykonávaniu výkonov mäkkých , mobilizačných a manipulačných techník v rámci svojej odbornosti

 

Kurz je zaradený do systému vzdelávacích podujatí CME a budú mu pridelené kredity.

 

                                                Cena celého kurzu  1 200 Eur

Informácie a záväzné prihlášky  do 10.1.2022

na emailovej adrese   Biothermsk@gmail.com

 
sls
fimm
cls
ssast
inter